پرتغال

  • خواص پرتقال به عنوان گیاه دارویی

    پرتقال این گیاه دارویی با ارزش را چینی ها به دنیا معرفی کردند. میوه پرتقال در چین به شکل رسیده و نارس استفاده دارویی داشته و به عنوان محرک گوارش و ضد یبوست استفاده می شود.

RSS
Follow by Email