همایش توسعه پایدار در زراعت گیاهان دارویی

  • همایش توسعه پایدار در زراعت گیاهان دارویی

    همایش توسعه پایدار در زراعت گیاهان دارویی در روزهای ۲۸ و ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ توسط اتحادیه انجمن های گیاهان دارویی با همکاری مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.