نیروی انتظامی

  • جذب نیروی حفاظتی در سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری

    فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری : با توجه به اینکه در حال حاضر یگان های حفاظت فاقد ساختار تشکیلاتی است و نیروهای ما از سایر دستگاه ها تامین می شود امیدواریم بتوانیم در آینده مجوز جذب و استخدام از پایین ترین رده تا بالاترین رده را داشته باشیم.