نوزادان مبتلا به زردی

  • درمان زردی نوزادان با گیاه دارویی شیرخشت

    استفاده از عصاره گیاه دارویی شیرخشت اثر مطلوبی بر بهبود نوزادان مبتلا به زردی دارد، به این منظور مقداری از آن را همراه با عرق بید کاسنی مخلوط کرده و روزانه مصرف شود.