نهمین کنگره گیاهان دارویی

  • نهمین کنگره گیاهان دارویی

    نهمین کنگره گیاهان دارویی توسط شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی و با همکاری سازمانها و مؤسسات مرتبط در روزهای ۲۵ و ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۱ در تهران برگزار می گردد.