نهضت ملی سبز

  • اهمیت اجرای طرح همیاران طبیعت

    مدیر کل ترویج و مشارکت های مردمی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: طرح همیاران طبیعت با بهره‌گیری از ظرفیت های سازمان‌های غیردولتی پیگیری و اجرا می شود.