نهال سنجد

  • ۲۰ هکتار باغ جاجرم زیر کشت سنجد

    مدیر جهاد کشاورزی جاجرم با اشاره به رونق کشت درخت سنجد در این شهرستان، گفت: اکنون ۲۰ هکتار باغ زیر کشت این درخت است که درآمدزایی خوبی برای جاجرم دارد.

RSS
Follow by Email