نمایشگاه بین المللی کشاورزی و صنایع وابسته

  • نمایشگاه بین المللی کشاورزی و صنایع وابسته

    رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی از برگزاری بیست و سومین نمایشگاه بین المللی تخصصی کشاورزی و بیستمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور، داروهای دامپزشکی و صنایع وابسته در نمایشگاه بین المللی تبریز خبر داد.