نانوامولسیون گیاهی

  • تولید و عرضه نانوامولسیون گیاهی ضد ویروس

    یک شرکت فناور موفق به تولید نانوامولسیون گیاهی ضدعفونی کننده با استفاده از عصاره هشت گیاه دارویی بومی ایران شده است که توانایی از بین بردن ویروس و باکتری را در کمتر از یک دقیقه دارد.