موسیلاژ گیاهی

  • کتاب موسیلاژهای گیاهی

    کتاب موسیلاژهای گیاهی با محوریت بررسی انواع گیاهان تولیدکننده موسیلاژ و شرایط تولید و فرآوری موسیلاژهای گیاهی به قلم مهندس مهدی قنبری و دکتر محمدکاظم سوری توسط انتشارات خیزش نو منتشر شد.