مهد زعفران مرکز ایران

  • نطنز مهد زعفران مرکز ایران

    مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: محصول زعفران کاران نطنز به صورت تخصصی بسته بندی نمی‌شود.