منابع طبیعی و آبخیزداری شیروان

  • برداشت باریجه از ۲۵۰ هکتار مراتع شیروان

    رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شیروان گفت: امسال، ۲۵۰ هکتار گیاه دارویی باریجه در مراتع این شهرستان کشت شده است که بیش از یکهزار و ۶۰۰ کیلوگرم محصول برداشت خواهد شد.