مطقه زیلایی

  • کشت پایلوت گیاهان دارویی در منطقه زیلایی بویراحمد

    سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: با الگو برداری از پایلوت گیاهان دارویی منطقه تنگ سرخ شهرستان بویراحمد با وجود کارشناسانی از کشور ژاپن و آزمایشهای انجام شده پایلوت گیاهان دارویی در منطقه زیلایی اجرا می شود.