مضرات مصرف پونه

  • باید ها و نبایدها در مورد مصرف پونه

    گیاه دارویی پونه همواره در هر خانه ای دیده می شود . این گیاه دارویی معطر که از خانواده نعنا است کاربردهای دارویی فراوانی دارد که در اینجا به توصیه هایی راجع به مصرف این گیاه اشاره می کنیم.