مزیت کشت گیاهان دارویی

  • مرتعداران البرز گیاهان دارویی کشت کنند

    مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز با اشاره به اقلیم مناسب البرز برای تولید گیاهان دارویی، از مرتعداران، پرورش دهندگان گل و گیاه و زارعان این استان خواست نسبت به گشت گیاهان دارویی برای درآمدزایی و جهش تولید اقدام کنند.