مرفین

  • محققان ایرانی از ریشه ۴ گیاه دارو می سازند

    پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری با استفاده از روشی نوین اقدام به تولید دارو در ریشه مویی گیاهان دارویی شدند.

  • معرفی و خواص درمانی گیاه دارویی خشخاش Papaver somniferum

    خشخاش گیاهی است علفی و یک ساله که ارتفاع آن تا ۲ متر می رسد. ساقه راست دارد. برگ های آن نسبتاً بزرگ، نوک تیز و دارای بریدگی و دندانه هستند و به صورت متناوب (یک در میان) می رویند. گل ها درشت و زیبا هستند (شبیه گل شقایق که البته شقایق هم از همین خانواده است).