مدیرجهادکشاورزی استان البرز

  • احداث پروژه باغ و مزرعه گیاهان دارویی در البرز

    مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرج با بیان اینکه باید برای تحقق شعار سال برنامه‌ریزی جدی داشته باشیم، گفت: در راستای احداث مزرعه گیاهان دارویی، حدود چهار هزار و ۵۰۰ اصله انواع نهال بین کشاورزان متقاضی توزیع شد.