ليكوفار

  • معرفی قرص گیاهی لیکوفار

    قرص مکیدنی لیکوفار به عنوان ضد التهاب گلو، خلط آور و ضد سرفه بکار می رود و مهمترین گیاهان دارویی مورداستفاده جهت ساخت آن عبارتند از: شیرین بیان، اکالیپتوس و فلفل قرمز.