لاهیجان

  • گل گاوزبان شناسنامه پوشش گیاهی آستارا

    شهرستان آستارا با توجه به شرایط اقلیمی خود محلی برای پرورش و تولید انواع گیاهان دارویی و خود رو است که در این میان گل گاوزبان شناسنامه پوشش گیاهی این شهرستان را تشکیل می دهد.