قیمت خرید گل محمدی

  • تولید ۶۰ هزار تن گل محمدی در سال جاری

    مجری طرح گیاهان دارویی از افزایش دو هزار تنی تولید گل محمدی در کشور نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: پیش بینی می شود تولید گل محمدی در سال جاری به ۶۰ هزار تن برسد.