قلبی عروقی

  • محافظ خوشمزه قلب را بشناسید

    زندگی مدرن و ماشینی آلودگی هوا، استرس و فشارهای روانی تغذیه بد را به دنبال دارد و هریک از این عوامل برای سلامت هر انسانی به عنوان یک زنگ خطر محسوب می‌شود.