فیبروم رحم

  • اثرات مفید پنج انگشت در بیماریهای زنان و قاعدگی و یائسگی را بشناسید

    پنج انگشت که با نام فلفل بری یا فلفل بیابانی هم شناخته می شود، یکی از مؤثرترین داروها برای درمان و تسکین دردهای قاعدگی و یائسگی و سایر مشکلات بانوان است.

  • مروری بر فیبروم رحم

    ( Uterine fibroids ) فیبروم رحم رشد بیش از اندازه ی بافت رحم در زنان در سن بچه داری است. در این بیماری سلول های ماهیچه ای و دیگر بافت هایی که دیواره ی رحم را می سازند، غده های غیرسرطانی درون دیواره ی رحم و پیرامون آن می سازند.