فضای سبز

  • «خرزهره» کاملاً سمی است

    خرزهره» نام گیاهی زیبا اما کاملاً سمی است که به رغم تایید مسمومیت‌زایی آن در بسیاری از شهرها و معابر شهری و برون شهری کشورمان از جمله شهر یزد دیده می‌شود.

  • گیاهان دارویی در فضای سبز

    روزنامه پیام آشنا در شماره روز یکشنبه خود مطلبی با عنوان نقش گیاهان دارویی در ارتقای کیفیت فضای سبز شهری را منتشر کرده است.