فروش فله ای

  • صادرات فله ای میوه عناب خراسان جنوبی

    معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی گفت: میوه عناب خراسان جنوبی به صورت فله‌ای؛ بدون برند به کشورهای همسایه صادر می‌شود که این امر نیز از مبادی غیر رسمی صورت می‌پذیرد.

  • جهاد دانشگاهی زمینه ساز رشد حوزه گیاهان دارویی

    مدرس دانشگاه و دکترای تخصصی گیاهان دارویی گفت: جهاد دانشگاهی زمینه و بستر خوبی را برای رشد و بالندگی در حوزه گیاهان دارویی فراهم کرده که اقدامات علمی و تحقیقاتی خوبی در این حوزه در حال انجام است.

  • بی توجهی به برندسازی، بسته‌بندی و استانداردسازی گیاهان دارویی

    رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان اردبیل گفت: متاسفانه تاکنون برندسازی، بسته‌بندی و استانداردسازی گیاهان دارویی مورد غفلت و بی‌توجهی قرار گرفته در حالی که این ظرفیت باید در اردبیل احیا و تقویت شود.