فرایندهای برداشت خشک کردن و فرآوری گیاهان دارویی و معطر

 • جداسازی و درجه بندی مواد گیاهی پس از خشک کردن

  جداسازی و درجه بندی یک مرحله ی رایج در تمامی زنجیره های تولید مواد غذایی است. حذف تمام یا اکثر قسمت های نامطلوب گیاه مانند سورت کردن براساس برخی ویژگی های آنها یکی از مهمترین مراحل خالص سازی و تمیزکردن مواد گیاهی است که در گذشته بصورت دستی انجام می شد.

 • کنترل میزان رطوبت ماده گیاهی

  آگاهی از محتوای رطوبتی ماده گیاهی بخصوص در مرحله ی آخر خشک کردن موضوع مهمی است.

 • رابطه حمل و نقل مواد گیاهی با کیفیت محصول نهایی

  نحوه ی حمل و نقل مواد گیاهی برداشت شده تأثیر شگرفی بر کیفیت محصول نهایی حاصل از آن دارد.

 • ویژگی های تولید گیاهان دارویی و معطر

  گیاهان دارویی از زمان های گذشته برای اهداف گوناگون در سراسر دنیا استفاده می شده اند. پس از تأسیس سازمان بهداشت جهانی استفاده از گیاهان دارویی برای پیشگیری و درمان بیماری ها عمومیت یافت و بطور کلی به عنوان عاملی که نقش مهمی در حفظ سلامتی دارد مطرح شده اند.