فرابورس

  • گیاهان دارویی استان سمنان ظرفیتی عظیم در ارائه بورس

    یک کارشناس بورس بابیان اینکه استان سمنان دارای ظرفیت‌های عظیم سرمایه‌گذاری است و لذا مشارکت مردم می‌تواند تضمین‌کننده ثروت آفرینی از طریق همین ظرفیت‌ها باشد، گفت: بورس یکی از بهترین راه‌های ترویج مشارکت است.