فرآیندهای برداشت، خشک کردن و فرآوری گیاهان دارویی و معطر