فرآوری و بسته بندی گیاهان دارویی

  • قطب تولید گشنیز و رازیانه کشور چشم انتظار استانداردسازی

    آب و خاک مرغوب همدان و مهارت کشاورزان، این دیار را به قطب گیاهان دارویی کشور تبدیل کرده است؛ اما محصول اعلای این خطه در نبود برند، بسته بندی و فرآوری به قهقرا می رود و استاندارد برای نجات محصولات معطر و صدها گونه گیاه دارویی، کمر همت بسته است.