فرآوری آلوئه‌ورا

  • توسعه و ترویج صنایع تبدیلی در خراسان رضوی

    حمایت از گیاهان دارویی و تبدیل این ثروت و ظرفیت عظیم به داروهای ساخت داخل، فرآوری و افزایش مصرف، کاهش هزینه‌ها و هدررفت محصول و ایجاد اشتغال پایدار، در گرو توسعه و گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی است که در خصوص گیاه آلوئه‌ورا به دلیل فواید متعدد آن در عرصه فرآوری اهمیت بیشتری دارد.