علی حسین بیرانوند

  • گیاهان دارویی، محصولات ارزشمند جنگلها و مراتع ایران

    تجربه نشان داد که داروهای سنتزی با تمام کارآئی مورد توجه، اثرات نامطلوب بسیاری همراه دارند و روشن شد که کمتر ماده خالصی وجود دارد که دارای اثرات سوء نباشد، از ‎همین‌رو امروزه استفاده از گیاهان دارویی مورد توجه بسیاری از مردم قرار گرفته است.