عطاري

  • راه اندازی رشته عطاری در دانشگاه علمی و کاربردی

    رئیس هیئت مدیره اتحادیه عطاران گفت: به دنبال تاسیس دانشگاه علمی و کاربردی برای بالا بردن سطح علمی عطاران و فرزندان آنها هستیم تا با دریافت مدرک معتبر وارد بازار کار شوند.

  • رشد قارچ گونه عطاری‌های غیرمجاز در سطح شهر

    مصرف داروهای گیاهی در چند سال اخیر در بین شهروندان به گونه ای افزایش یافته است و بیمارانی که نیاز به مراقبت های پزشکی خاص دارند به عطاری ها مراجعه و دستورهای غیرتخصصی می گیرند و باید این باور اشتباه در خصوص مصرف این نوع داروها در جامعه اصلاح شود.