عصاره زغال‌اخته

  • درمان عفونت‌های باکتریایی با عصاره گیاه زغال‌اخته

    نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد عصاره گیاه زغال‌اخته و نانوکپسول‌های سنتزشده از آن، دارای نقش ضدمیکروبی بالایی علیه سویه‌های باکتریایی مقاوم به آنتی‌بیوتیک هستند و می‌توان از نانوکپسول‌های سنتزشده جهت درمان عفونت‌های باکتریایی استفاده کرد.