عصاره بذر شنبلیله

  • شنبلیله؛ گیاهی برای درمان دیابت نوع ۲

    قبل از کشف انسولین و همچنین دارو های ضد دیابت رایج، بیماران دیابتی با گیاهان دارویی و درمان‌ های سنتی معالجه می‌شدند که از جمله آنها می توان به گیاه شنبلیله اشاره کرد.