طراحی گیاهی

  • احمد اسفندیاری، طراح گیاهی درگذشت

    احمد اسفندیاری نقاش پیشکسوت و فعال در زمینه عکاسی و طراحی از گیاهان، پس از گذراندن یک دوره بیماری شب گذشته ۲۹ اسفند ماه دارفانی را وداع گفت.