طب سنتی و طب نوین

  • طب سنتی؛ نیازمند به روز رسانی قوانین

    طب سنتی و استفاده از گیاهان دارویی برخلاف باور رایج، شاخه‌ای از علم پزشکی به شمار می‌رود اما برآیند شرایط کنونی نشان می‌دهد که تداوم فعالیت واحدهای مرتبط و استفاده مردم از آن، نیازمند به‌روز رسانی قوانین است.

  • پیوند طب سنتی با طب مدرن برای مهار کرونا

    مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت گفت: طب سنتی در پیوند با طب مدرن می‌تواند در مهار کرونا موثر باشد.

  • ضرورت حرکت طب سنتی و نوین در مجاور یکدیگر

    رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان با اشاره به سه تمایز عمده طب سنتی و نوین، بر ضرورت قرار گرفتن این دو در امتداد یکدیگر تأکید کرد و گفت: سیستم محوری بدن و نگاه مبتنی بر فهم طبیب در طب سنتی و هم نگاه تخصصی به عضو و الگوریتم محوری در طب نوین، خوب هستند.