ضد تورم دهان و گلو،

  • گیاه دارویی پنیرک Malva sylvestris

    از نظر طب سنتی گیاه پنیرک را معتدل می‌دانند، اخلاط غلیظ را رقیق و اخلاط خیلی رقیق را معتدل می‌کند، ضدسرفه قوی و مرهم سینه است.