صنعت اسانس گل ‌محمدی

  • حیات گل محمدی در گرو توسعه صنعت اسانس گیری

    با وجود اینکه سه چهارم سطح زیر کشت گل محمدی در دنیا متعلق به ایران است، اما متاسفانه در تولید اسانس، پیشرفت مناسبی نداشته ایم. صنعت گل محمدی از پر بازده ترین صنایع است چرا که به سبب کاهش مصرف آب و عدم نیاز به زمین مرغوب می تواند ارزآوری خوبی را برای کشور در برداشته باشد

  • لزوم توجه به صنعت اسانس گل ‌محمدی در ایران

    با اینکه سطح زیر کشت گل محمدی در دنیا یک‌سوم ایران است ولی کشور در این صنعت دچار عقب‌ماندگی شدیدی است، در عین حال تلاش‌های انجام‌گرفته توسط علاقمندان این صنعت در شهر کاشان نیز علی‌رغم صرف هزینه و سرمایه‌گذاری سنگین به دلیل نبود سرمایه در گردش راکد مانده است.