صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

  • حمایت از ۳۵ طرح تحقیقاتی حوزه گیاهان دارویی

    ۳۵ طرح تحقیقاتی و پژوهشی حوزه گیاهان دارویی بر اساس تفاهم‌نامه همکاری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری و پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی تحت حمایت قرار می‌گیرند.