صنایع تبدیلی گل محمدی

  • سرمایه گذاری برای صنعت فرآوری گل‌محمدی در گلپایگان

    مدیر جهاد کشاورزی گلپایگان با تأکید بر توسعه صنایع تبدیلی و کشت گیاهان دارویی و گل‌محمدی در شهرستان گلپایگان، گفت: به منظور اشتغالزایی در شهرستان در حال جذب سرمایه گذار برای احداث صنایع فرآوری گل‌محمدی و صنایع تبدیلی هستیم.