صادرات زعفران ایران

  • صادرات زعفران ایران ۲۰ درصد افزایش یافت

    رئیس شورای عالی زعفران ایران با بیان اینکه ایران در رتبه نخست تولید و صادرات زعفران در جهان است، اعلام کرد: صادرات این محصول امسال حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است.