شوری خاک

  • تکثیر گیاه شورپسند سالیکورنیا در جنوب کشور

    با تجاری‌سازی دستاورد مهم محققان پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در زمینه تکثیر گیاه شورپسند سالیکورنیا، بخش‌هایی از اراضی شور استان‌های هرمزگان، بوشهر و کرمان به همت بخش خصوصی زیر کشت این گیاه خواهد رفت.

  • احیای مراتع شور گلستان با گیاهان دارویی

    مراتع شور و با بهره وری پایین درمناطق شمال استان گلستان با تغییر الگوی کشت و پرورش انواع گیاهان دارویی و درختان مرتعی؛ احیا و علاوه بر تامین خوراک دام از تبدیل به منشا ریزگردها نجات پیدا می کند.

  • کشت بابونه در شوری ۱۲ دسی زیمنس در اصفهان

    پژوهشگران مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان نخستین بار در کشور موفق به کشت نشاء گیاه دارویی بابونه در شرایط شوری خاک شدند.