شهرضا

  • کشت گیاهان دارویی فرصتی برای رونق اقتصادی در شهرضا

    مدیر جهاد کشاورزی شهرضا گفت: با توجه به کاهش منابع آبی و ضرورت تغییر الگوی کشت و ارزش افزوده بالای آن در شهرستان شهرضا کشت گیاهان دارویی دنبال می‌شود.

  • عطاری های غیرمجاز شهرضا پلمپ می شوند

    معاون امور بهداشتی شهرضا گفت: بر اساس بررسی‌ها و گزارش‌های واصله مردمی برخی از عطاری‌‌ها به طور غیر قانونی و با سوء استفاده از باورهای مردم در مورد اثر بخشی داروهای گیاهی اقدام به فروش داروهای غیر مجاز و تجویز غیرقانونی می‌کنند.