شهرستان کرج

  • توسعه رویشگاه‌های گیاهان دارویی در استان البرز

    مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری البرز گفت: بازنگری اقتصادی طرح‌های مرتعداری با رویکرد احیاء و توسعه رویشگاه‌های گیاهان دارویی با هدف توانمند سازی اقتصادی بهره برداران محلی در دستور کار اداره کل منابع طبیعی البرز قرار گرفته است.

  • احداث پروژه باغ و مزرعه گیاهان دارویی در البرز

    مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرج با بیان اینکه باید برای تحقق شعار سال برنامه‌ریزی جدی داشته باشیم، گفت: در راستای احداث مزرعه گیاهان دارویی، حدود چهار هزار و ۵۰۰ اصله انواع نهال بین کشاورزان متقاضی توزیع شد.