شلغم و تقویت سیستم ایمنی

  • “شلغم” آنتی بیوتیک گیاهی

    یک کارشناس گیاهان دارویی در همدان درباره خواص فراوان شلغم گفت: شلغم در گروه صیفی جات قرار گرفته شده و درمان درد بسیاری از بیماری ها است.