شرکت کشت صنعت زاگرس

  • رونق تولید در بروجرد با بهره مندی از گیاهان دارویی

    کشت گیاهان دارویی یکی از ظرفیت‌های طبیعی مهم لرستان است در بروجرد نیز قابلیت رویش بیش از ۱۵۰ گونه گیاهی وجود دارد که می‌توان از این ظرفیت در راستای رونق تولید، توسعه اقتصاد و اشتغال شهرستان بروجرد استفاده کرد.