شرکت‌دانش بنیان گیاهان دارویی

  • گزارشی از هشتاد و هفتمین جلسه ستاد توسعه فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی

    دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی، در جلسه شورای این ستاد بیان کرد: شرکت‌های دانش بنیان نیاز دارند تا بیشتر تشویق و ترغیب شوند که در عرصه گیاهان دارویی فعالیت داشته باشند. لازم است با سیاستگذاری مناسب و همکاری با این بنگاه های اقتصادی نوبنیاد، مسیر رشد و توسعه آنها را هموار کرد.