شتاب‌دهنده‌های نوآور و فناور

  • حمایت از ۶ شتاب‌دهنده فعال در حوزه فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی

    دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی با بیان اینکه این ستاد حمایت جدی خود را از شتاب‌دهنده ها آغاز کرده به نحوی که در حال حاضر حمایت از ۶ شتاب‌دهنده فعال را در سال‌جاری در دستور کار خود قرار داده است، گفت: اگر دانشجویان و نخبگان ایده‌های خلاقانه و فناورانه در ذهن دارند حتما در رویدادهای فناوری دانشجویی و کارآفرینی به اصطلاح استارتاپ ویکندها حضور فعال داشته باشند.