شبه جزیره کریمه

  • تاثیر منفی جنگ بر صنعت اسانس گیری اوکراین

    شبه جزیره کریمه و مناطق شرقی اوکراین محل تولید اسانس گشنیز، مریم گلی کبیر، اسطوخودوس، مریم گلی دارویی و گل محمدی می باشد و پیش بینی ها بیانگر کاهش تولید و صادرات آنها است.