شاخص بهای صادراتی زعفران

  • افزایش ۲ درصدی شاخص بهای صادراتی پودر عصاره شیرین بیان و زعفران

    در فروردین‌ماه ۱۳۹۳، شاخص بهای گروه محصولات نباتی در مقایسه با ماه قبل معادل ۸.۴ درصد افزایش داشت، افزایش مذکور عمدتاً در اثر ترقی شاخص قیمت پسته برابر ۱۴.۸ درصد، زعفران ۲.۳ درصد،‌خرما ۰.۸ درصد و پودر عصاره شیرین بیان ۲.۱ درصد بود. در این ماه، شاخص بهای کشمش و سبزه ۴.۳ درصد تنزل داشت.