شابیزک

  • درمان بیماری های صفراوی و مجاری ادرار با گیاه شابیزک

    به دلیل اهمیّت فراوان ماده مؤثره گیاه شابیزک و همچنین اهمیّت اقتصادی این گیاه، همه ساله در بسیاری از کشورهای اروپایی، زمین های زیادی به کشت گیاه دارویی شابیزک اختصاص می یابد.

  • شناسائی و تعیین مقدار آلکالوئیدهای مختلف گونه .Atropa belladonna L از نقاط مختلف ایران به روش کروماتوگرافی گازی (GC)

    گیاه شابیزک از خانواده سیب زمینی و یکی از گیاهان دارویی مهم می باشد که شامل تروپان آلکالوییدها است. تروپان آلکالوییدها یک گروه مشخص از متابولیت های ثانویه خانواده سیب زمینی هستند. مهمترین آلکالوییدهای گیاه شابیزک آتروپین و هیوسین می باشد که به صورت وسیعی به سبب خواص دارویی مورد استفاده قرار می گیرند.

  • آشنایی با گیاه دارویی شابیزک (بلادون) Atropa belladonna

    گیاهی است پایا به ارتفاع ۵۰-۲۰۰ سانتیمتر با ریشه های منشعب ستبر. برگها به شکل بیضی با نوک تیز و کرکداراند. طول جام گلها تا ۵/۲ سانتیمتر می رسد و به شکل زنگوله هستند. رنگ سطح خارجی آن بنفش تیره و رنگ داخل آن زرد تیره مایل به قهوه ای است و رگه های بنفش رنگی دارد. میوه سته آن به اندازه یک گیلاس کوچک است که ابتدا سبز است و سپس سیاه می شود. عصاره این میوه بنفش است.